صفحه اصلی / اخبار و رویداد ها / اخبار انجمن (برگه 3)

اخبار انجمن

گزارش مجمع عمومی

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران دانشکده معماری و شهرسازی : مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با کسب مجوز های لازم از کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز …

ادامه مطلب »

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در پی مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران که روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۷ در آمفی تاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم …

ادامه مطلب »