صفحه اصلی / اخبار و رویداد ها / اخبار مصاحبه ها و میزگرد ها

اخبار مصاحبه ها و میزگرد ها

نشست علمی طراحی پارامتر یک و پارامترهای طراحی

طراحی پارامتر یک و پارامترهای طراحی

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران نشست علمی با عنوان طراحی پارامتر یک و پارامترهای طراحی در روز شنبه ۳ خرداد ۹۳ در آمفی تئاتر دانشکده معماری برگزار میکند .

ادامه مطلب »