صفحه اصلی / اخبار و رویداد ها (برگه 3)

اخبار و رویداد ها

فراخوان دومین مجمع عمومی

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

” انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران ” دومین مجمع عمومی خود را در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال جاری و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا در ۴ آبان ماه برگزار می نماید . همچنین از دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و مقاطع تحصیلی بالاتر در رشته های معماری …

ادامه مطلب »

مجله بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند با پیگیریهای به عمل آمده ، مجله بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی با رتبه علمی “ISC” به صورت الکترونیکی و به صاحب امتیازی دکتر سعید جبل عاملی و سردبیری دکتر محسن فیضی راه اندازی شده است. اعضاء محترم هیات علمی می توانند با مراجعه …

ادامه مطلب »

برگزاری هشتمین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران هشتمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره ، علی البدل و بازرس ، چهارشنبه ۳۱/۰۶/۸۹ در دانشکده معماری …

ادامه مطلب »

برگزاری هفتمین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران هفتمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، همزمان چهارشنبه ۱۹/۰۳/۸۹ در دانشکده معماری برگزار شد …

ادامه مطلب »

برگزاری پنجمین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

   بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران چهارمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، چهارشنبه ۲۹/۰۷/۸۸ در دانشکده معماری برگزار شد …

ادامه مطلب »

برگزاری دومین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران بنا به تصمیم هیات مدیره محترم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در اولین جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۸۸ مبنی بر تشکیل جلسه در اولین چهارشنبه هر ماه …

ادامه مطلب »

برگزاری چهارمین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران پس از پایان تعطیلات تابستانی اعضای محترم هیات علمی و با شروع سال جدید تحصیلی ، چهارمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، چهارشنبه ۲۹/۰۷/۸۸ در …

ادامه مطلب »

برگزاری سومین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری سومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران بنا به تصمیم هیات مدیره محترم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در اولین جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۸۸ مبنی بر تشکیل جلسه در اولین چهارشنبه هر ماه …

ادامه مطلب »

گزارش مجمع عمومی

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران دانشکده معماری و شهرسازی : مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با کسب مجوز های لازم از کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز …

ادامه مطلب »

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره

اخبار انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در پی مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران که روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۷ در آمفی تاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم …

ادامه مطلب »