صفحه اصلی / آرشیو کلیدواژه ها: مقالات

آرشیو کلیدواژه ها: مقالات

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۹۴

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

بهبود عملکرد عناصر معماری زمین گرا در معماری گیلان و باز آفرینی آن در ساختارهای امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو (مریم دربندی ،محمد احمدی ،ساناز علیدوست ماسوله،سمیرا رحیمی آتانی) بررسی شاخص های تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری . محدوده مورد مطالعه : منطقه یک شهر …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۹، بهار و تابستان ۹۴

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور “ستون” ، به عنوان عنصر دارای معنا در اندیشه معماران ژاپن . (میثم معصومی) تاثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی، مطالعه موردی : خانه زینت الملک شیراز .(علی عطروش ،ریما فیاض) بررسی عملکرد بازشوهای دو پوسته در ساختمانهای سنتی …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۸، پاییز و زمستان ۹۳

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو. (رضا سامه ، عباسعلی ایزدی) بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ایلخانیان. (آرش لشکری،اکبر شریفس نیا، سمیه مهاجر وطن) نما، سیمای بافت تاریخی و …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۷، بهار و تابستان ۹۳

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

• فهرست • تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی – بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)*عبدالهادی دانشپور ، مهدی ماستیانی • ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگریشهری در خیابان شریعتی کرمان (محمود قلعه نویی، مریم بهرامی) • ارتقاء حس تعلق به مکان …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۶ ، پاییز و زمستان ۹۲

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

فهرست • بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری (دکتر عباس ترکاشوند، مهندس سحر مجیدی) • تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران . نمونه مورد مطالعه : کلان شهر تبریز(دکتر رضا خیرالدین، دکتر علی اکبر تقوایی،دکتر جواد ایمانی شاملو) • ارزیابی عوامل موثر …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۵ ، بهار و تابستان ۹۲

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

• فهرست • رویکرد پایداری در طراحی اشیای کهن ایران نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی تا پنجم هجری ، پردیس بهمنی • ارزیابی مؤلفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی اولویت بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان) ، دکتر محمود محمدی، …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۴ ، بهار و تابستان ۹۱

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

• فهرست  • استخراج معیارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بینایی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری . محمد رضا پور جعفر،مریم علوی با المعنی • ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو(پیشنهاد طراحی بر مبنای رو یکردهای سه گانه اکولوژیکی،زیبایی شناختی و اجتماعی) دکتر مهدی خاک …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۳ ،پاییز و زمستان ۹۰

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

۱-مقدمه ای بر مفهوم و انواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب ۲-پیش در آمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری ۳-مبانی اجتماعی – فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیه اسلامی ۴-نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری ۵-ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده ی مبلمان و تجهیزات فضای بازی …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۲ ،بهار و تابستان ۹۰

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

۱-تاثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی ۲-شهری برای همه طراحی فراگیر در تعامل با ارگونومی ۳-همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری ۴-راهکار طبیعی نیل به محیط پایدار ۵-تحلیل ساختار گرا در نشانه شناسی کالبد شهر ۶-برنامه ریزی فضای راهبردی ۷-حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران ۸-کاربرد …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۱ ،پاییز ۸۹

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی دکترجلیل اولیا، مهندس علیرضا تقدیری، مهندس سارا قنبرزاده قمی مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن دکتر محمدرضا پورجعفر، مهندس لیلا مدقالچی در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران دکترمهدی زندیه، مهندس راضیه زندیه جستاری در استفاده از دیدگاه …

ادامه مطلب »