تسهیلات اعضای حقوقی

تقسیم بندی اعضای حقوقی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

ردیف نوع عضویت حق عضویت
۱ طلایی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۲ نقره ای ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۳ برنزی ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

 

 

تسهیلات اعطایی از سوی انجمن به اعضای حقوقی

 

ردیف تسهیلات نوع عضویت
طلایی نقره ای برنزی
۱ اعطای لوح عضویت حقوقی به دو زبان فارسی و انگلیسی * * *
۲ استفاده از سایت انجمن جهت انجام تبلیغات و درج آگهی * *
۳ استفاده رایگان از بانک اطلاعاتی ، آرشیو متخصصین * *
۴ تخفیف جهت تشکیل دوره های تخصصی و صدور مدرک مشترک با معرفی مدرس از طرف انجمن ۵۰% ۲۰% ۱۰%
۵ تخفیف در سمینارها و دوره های تخصصی و صدور مدرک مشترک ۵۰% ۳۰% ۲۰%
۶ صدور  عضویت حقیقی برای افراد معرفی شده واجد شرایط ۲۰ نفر ۱۰ نفر ۵ نفر
۷ بهره گیری از مشاوره کمیته های تخصصی *

 

* در صورت برگزاری سمینار مشترک،دستگاه مشارکت کننده برای یک سال به عنوان عضو حقوقی طلایی به حساب می آید.

** در صورت حمایت از سمینار های برگزار شده، دستگاه مشارکت کننده برای یک سال به عنوان عضو حقوقی نقره ای به حساب می آید.