نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۶ ، پاییز و زمستان ۹۲

فهرست

بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری (دکتر عباس ترکاشوند، مهندس سحر مجیدی)

تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران . نمونه مورد مطالعه : کلان شهر تبریز(دکتر رضا خیرالدین، دکتر علی اکبر تقوایی،دکتر جواد ایمانی شاملو)

ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهاربا بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) .(دکتر زهرا سادات سعیده زر آبادی ، بهاره عبدالله)

کاربست سیاستهای طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی(دکتر مصطفی عباس زادگان ، دکتر مصطفی بهزادفر ، نینا الوندی پور)

تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستا نها(دکتر یوسف گرجی مهلبانی، مهندس مژگان صالح آهنگر)

بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان (دکتر ساناز لیتکوهی)

• بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر توسعه شهری تبریز (دکتر اصغر محمد مرادی ،مهندس ساناز جعفر پور ناصر) لینک ۱لینک ۲

گونه و گونه شناسی معماری (دکتر غلامحسین معماریان ، دکتر محمد علی طبرسا)

Abstracts

 

این بخش را نیز چک کنید

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *