نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۸، پاییز و زمستان ۹۳

ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو. (رضا سامه ، عباسعلی ایزدی)

بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ایلخانیان. (آرش لشکری،اکبر شریفس نیا، سمیه مهاجر وطن)

نما، سیمای بافت تاریخی و منظر فضای عمومی در قوانین ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظایف مدیریت شهری.(رضا ابویی، نسیم جعفری قوام آبادی)

تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران (بررسی خانه های قدیمی شهر یزد).(فاطمه مهدیزاده سراج،غلامرضا چاپلقی، هانیه صنایعیان)

اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیر گذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس).(شکوه شاکری اسکی،ساناز لیتکوهی)

نگرشی محتوایی به مقول هی زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی (اکبر عبدالله زاده طرف،مصطفی بهزادفر،محمد نقی زاده)

مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران.(کیومرث حبیبی، محمد رضا حقی ،سعید صداقت نیا)

 

این بخش را نیز چک کنید

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *