آرشیو نشریه

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۲

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: الزامات راهبردی ارتقاء ظرفیت خودسازماندهی شهرها در راستای هوشمندسازی؛ مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد تدوین ضابطه‌ای برای حداقل ابعاد الزامی بالکن در مسکن آپارتمانی …

ادامه مطلب »

انتشارنشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: ارزیابی تاثیر بام سبز بر خرداقلیم شهری؛ نمونه موردی: بافت کوتاه مرتبه اقلیم گرم و خشک شیراز (دریافت مقاله) سینا کرمی راد؛ رزا وکیلی نژاد خلق پارک جیبی(پاکت‌پارک) و بازتولید …

ادامه مطلب »

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۳، بهار و تابستان ۱۴۰۱

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۳، بهار و تابستان ۱۴۰۱ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعاملات استاد-دانشجوی مبتدی درکارگاه طراحی معماری پایه (دریافت مقاله) شیما مهراد، امید دژدار، غلامرضا طلیسچی بهینه‌سازی‌ نظام فضایی در طراحی پلان معماری با استفاده از …

ادامه مطلب »

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: بررسی میزان تحقق یافتگی شاخص‌های شهر بوم گرا و ارائه چارچوب مفهومی توسعه آن مبتنی بر میزان رضایتمندی ساکنین (مطالعه موردی: محله ازگل تهران) مهدی سعیدی، مژگان انصاری، فائزه ترابی‌نژاد …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: نقش طرح‌واره‌های ذهنی در تولید فضا (نقد سه‌گانه‌ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت) بهراد فرمهینی؛ مظفر صرافی (دریافت مقاله) مدل‌یابی فرآیند ایده پردازی در آموزش طراحی معماری با …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۲۰ پائیز و زمستان ۱۳۹۹ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲۰ دوره ۱۱، پائیز و زمستان ۱۳۹۹ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ارزیابی رضایتمندی سکونتی در مجموعه مسکن مهر به مثابه راهبردی جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه ملی (مطالعه موردی: مجتمع دولت مهر شهر کرمانشاه) مسعود زهره، حسین رضایی(دریافت مقاله) …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۹بهار و تابستان ۱۳۹۹ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۹ دوره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: مقالات علمی- پژوهشی ۱. تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان(دریافت مقاله) فدرا امینی بدر، مصطفی مختاباد امرئی، حمید ماجدی ۲. معاصر سازی مفهوم “محله” …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۸ پائیز و زمستان ۱۳۹۸ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۸  دوره ۱۰، پائیز و زمستان ۱۳۹۸ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید:   ۱. شناسایی عوامل موثر بر اجتماع‌پذیری در محیط آموزش معماری وتحلیل تعامل بین آن‌ها (با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی)(دریافت مقاله) الهام جعفری، حمزه غلامعلی‌زاده، محمود مدیری ۲. …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۷ دوره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱. سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای(دریافت مقاله) کیومرث حبیبی، اسماعیل شیعه، مهدی سعیدی ۲. ارزیابی عملکرد سیستم‌های ایستای …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۶ پائیز و زمستان ۱۳۹۷ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۶ دوره ۹، پائیز و زمستان ۱۳۹۷ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱٫ کاربرد تکنیک چیدمان فضا برای مقایسه تطبیقی میان ساختار فضایی بافت‌های تاریخی و توسعه‌های جدید شهری (نمونه پژوهش: بافت تاریخی و شهرک فرهنگیان گرگان) محمدعلی طبرسا؛ رضا پاسیان …

ادامه مطلب »