آرشیو نشریه

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: بررسی میزان تحقق یافتگی شاخص‌های شهر بوم گرا و ارائه چارچوب مفهومی توسعه آن مبتنی بر میزان رضایتمندی ساکنین (مطالعه موردی: محله ازگل تهران) مهدی سعیدی، مژگان انصاری، فائزه ترابی‌نژاد …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: نقش طرح‌واره‌های ذهنی در تولید فضا (نقد سه‌گانه‌ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت) بهراد فرمهینی؛ مظفر صرافی (دریافت مقاله) مدل‌یابی فرآیند ایده پردازی در آموزش طراحی معماری با …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۲۰ پائیز و زمستان ۱۳۹۹ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲۰ دوره ۱۱، پائیز و زمستان ۱۳۹۹ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ارزیابی رضایتمندی سکونتی در مجموعه مسکن مهر به مثابه راهبردی جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه ملی (مطالعه موردی: مجتمع دولت مهر شهر کرمانشاه) مسعود زهره، حسین رضایی(دریافت مقاله) …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۹بهار و تابستان ۱۳۹۹ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۹ دوره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: مقالات علمی- پژوهشی ۱. تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان(دریافت مقاله) فدرا امینی بدر، مصطفی مختاباد امرئی، حمید ماجدی ۲. معاصر سازی مفهوم “محله” …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۸ پائیز و زمستان ۱۳۹۸ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۸  دوره ۱۰، پائیز و زمستان ۱۳۹۸ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید:   ۱. شناسایی عوامل موثر بر اجتماع‌پذیری در محیط آموزش معماری وتحلیل تعامل بین آن‌ها (با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی)(دریافت مقاله) الهام جعفری، حمزه غلامعلی‌زاده، محمود مدیری ۲. …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۷ دوره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱. سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای(دریافت مقاله) کیومرث حبیبی، اسماعیل شیعه، مهدی سعیدی ۲. ارزیابی عملکرد سیستم‌های ایستای …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۶ پائیز و زمستان ۱۳۹۷ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۶ دوره ۹، پائیز و زمستان ۱۳۹۷ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱٫ کاربرد تکنیک چیدمان فضا برای مقایسه تطبیقی میان ساختار فضایی بافت‌های تاریخی و توسعه‌های جدید شهری (نمونه پژوهش: بافت تاریخی و شهرک فرهنگیان گرگان) محمدعلی طبرسا؛ رضا پاسیان …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۵ دوره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱٫ مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP کیومرث حبیبی؛ محمدرضا حقی ۲٫ ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۴ پائیز و زمستان ۱۳۹۶ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۴ دوره ۸، پائیز و زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱٫ ارزیابی شکاف بین ادراک و ترجیح مؤلفه امنیت محیطی در پارک­های محله‌ای (نمونه موردی: مجموعه پارک ­های محله صابون‌پزخانه تهران) حمیدرضا عظمتی؛ عبدالحمید قنبران؛ فاطمه جم ۲٫ ارزیابی مدل‌های …

ادامه مطلب »

انتشار شماره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۳ دوره ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانید: ۱٫ بازشناسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری هویت و خاطره جمعی در فضاهای شهری پیرامون پل های تاریخی عباس ترکاشوند؛ حیدر جهانبخش؛ مریم کریمی نژاد ۲٫ بررسی رضایت مندی …

ادامه مطلب »