آرشیو کلیدواژه ها: نشریه

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۹۵

 بررسی کارآیی راه های خروج ساختمان در تخلیه اضطراری آتش به روش تحلیل نر م افزاری (نمونه موردی: یک مدرسه در تهران) (آزاده شمسی؛ لیلا میرسعیدی؛ کیوان فرخ زاد) بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر (اسداله شفیع زاده؛ محمدرضا ابراهیمی) تاثیر باد و آفتاب در تعدیل شرایط گرمایی …

ادامه مطلب »

نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۱۱، بهار و تابستان ۹۵

تهیه الگوریتم کنترل سایه‌بان‌های متحرک و بررسی و بهینه کردن شرایط کنترلی برای فصول سرد در شهر تهران (میثم اکبری پایدار، بهروز محمدکاری) بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه‌باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه ۲۲) (مهدی خاک‌زند، آلاله بقالیان) تحلیل کیفیت باز …

ادامه مطلب »