ساختار انجمن

چارت سازمانی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

 

 

چارت سازمانی دوره سوم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

چارت سازمانی دوره چهارم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

چارت سازمانی دوره پنجم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

چارت سازمانی و شرح وظایف

اعضای هیات مدیره ادوار مختلف

شاخه‌های دانشجویی

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران دارای دو شاخه دانشجویی با عنوان “معماری، نرم افزار و اجرا” و “مکان سازی” می‌باشد که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

“معماری، نرم افزار و اجرا”

رئیس : کیارش کافی 

اعضا:

  • جناب آقای یاسر رحمانی دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سرکار خانم پریسا دانشی دانشجوی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
  • سرکار خانم الهام شفیعی دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سرکار خانم مینا احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

“مکان سازی”

رئیس : دکتر مهدی سعیدی

اعضا:

  • جناب آقای جواد کمالی دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سرکار خانم حنانه نامجو دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سرکار خانم هنگامه قاهری دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه آزاد پردیس
  • جناب آقای امیرحسین شکاری دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه کردستان