گزارش مجمع عمومی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

دانشکده معماری و شهرسازی : مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با کسب مجوز های لازم از کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۷ در آمفی تاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد .

۱۸نفر اعضای هیات موسس انجمن فوق که از دانشگاه های سراسر کشور ( دانشگاه های علم و صنعت ایران، تهران ،‌ هنر تهران ،‌ شهید بهشتی ، هنر اصفهان ، شیراز ، هنر اسلامی تبریز ، یزد ، گیلان ، بین المللی امام خمینی (ره)) گرد هم آمدند و به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه های معماری و شهرسازی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های معماری ،‌ معماری منظر ، برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ،‌ مرمت بافت و ابنیه ،‌طراحی صنعتی، پس از بحث و بررسی و تعیین خط مشی مراتب جهت تایید و کسب مجوزهای لازم به وزارت عوم تحقیقات و فناوری ارسال و در نهایت انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در شهریور ماه سال ۱۳۸۷موفق به کسب مجوز تاسیس گردید .

این مجمع با دعوت قبلی از اساتید و صاحبنظران رشته های اعلام شده و فراخوان عمومی در روزنامه های کثیر الانتشار مورد استقبال خوب اساتید و علاقه مندان قرار گرفت . در آغاز جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فیضی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و نماینده هیات موسس انجمن گزارش اجمالی از روند تاسیس انجمن ارایه و پس از آن جناب آقای دکتر شیعه عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو هیات موسس انجمن درباره اساسنامه توضیحات لازم را ارایه نمودند . پس از توضیحات جناب آقای معصومی محترم نماینده وزارت علوم در رابطه با شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن ، هیات رئیسه مجمع با توافق اعضا به قرار زیر انتخاب شدند :

– آقای دکتر غفاری از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رئیس جلسه

– آقای دکتر خان محمدی از دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان منشی جلسه

– آقای دکتر نقصان محمدی از دانشگاه یزد به عنوان ناظر

– آقای مهندس نور محمد زاده از دانشگاه یزد به عنوان ناظر

پس از پخش برگه های رای که به تایید نماینده ی محترم وزارت علوم رسیده بود حاضران آرا خود را اعلام و پس از جمع آوری و شمارش آرا افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس و اعضای علی البدل انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران انتخاب شدند : (به ترتیب اخذ آرا)

۱٫ آقای دکتر محسن فیضی از دانشگاه علم و صنعت ایران

۲٫ آقای دکتر فرهنگ مظفر از دانشگاه هنر اصفهان

۳٫ آقای دکتر مصطفی بهزادفر از دانشگاه علم و صنعت ایران

۴٫ آقای دکتر داراب دیبا از دانشگاه تهران

۵٫ آقای دکتر حمید ماجدی از دانشگاه آزاد

۶٫ آقای دکتر عباسعلی ایزدی از دانشگاه هنر تهران

۷٫ آقای دکتر محمد اولیا از دانشگاه یزد

– آقای دکتر اسماعیل شیعه از دانشگاه علم و صنعت ایران عضو علی البدل

– آقای مهندس عبدالحمید نقره کار دانشگاه علم و صنعت ایران عضو علی البدل

– آقای مهندس مسعو بدخشان از بخش خصوصی عضو علی البدل

و

– خانم دکتر مهدیزاده سراج به عنوان بازرس

– آقای دکتر مهران علی الحسابی به عنوان بازرس علی البدل

در این مجمع روزنامه رسمی انجمن روزنامه همشهری و حق عضویت اعضا مبلغ بیست هزار تومان برای هر سال با رای حاضران به تصویب رسید و جلسه با اعلام نتایج و پذیرایی از حاضران پایان یافت .

علاقه مندان همچنان می توانند با ارسال تقاضای عضویت خود به شماره نمابر ۷۷۲۴۰۴۶۸ در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشند به عضویت انجمن بپیوندند.

کارشناس انجمن: مهندس پردیس بهمنی

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

دانشکده معماری و شهرسازی : مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با کسب مجوز های لازم از کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۷ در آمفی تاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد .

۱۸نفر اعضای هیات موسس انجمن فوق که از دانشگاه های سراسر کشور ( دانشگاه های علم و صنعت ایران، تهران ،‌ هنر تهران ،‌ شهید بهشتی ، هنر اصفهان ، شیراز ، هنر اسلامی تبریز ، یزد ، گیلان ، بین المللی امام خمینی (ره)) گرد هم آمدند و به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه های معماری و شهرسازی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های معماری ،‌ معماری منظر ، برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ،‌ مرمت بافت و ابنیه ،‌طراحی صنعتی، پس از بحث و بررسی و تعیین خط مشی مراتب جهت تایید و کسب مجوزهای لازم به وزارت عوم تحقیقات و فناوری ارسال و در نهایت انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در شهریور ماه سال ۱۳۸۷موفق به کسب مجوز تاسیس گردید .

این مجمع با دعوت قبلی از اساتید و صاحبنظران رشته های اعلام شده و فراخوان عمومی در روزنامه های کثیر الانتشار مورد استقبال خوب اساتید و علاقه مندان قرار گرفت . در آغاز جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای دکتر فیضی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و نماینده هیات موسس انجمن گزارش اجمالی از روند تاسیس انجمن ارایه و پس از آن جناب آقای دکتر شیعه عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو هیات موسس انجمن درباره اساسنامه توضیحات لازم را ارایه نمودند . پس از توضیحات جناب آقای معصومی محترم نماینده وزارت علوم در رابطه با شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن ، هیات رئیسه مجمع با توافق اعضا به قرار زیر انتخاب شدند :

– آقای دکتر غفاری از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رئیس جلسه

– آقای دکتر خان محمدی از دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان منشی جلسه

– آقای دکتر نقصان محمدی از دانشگاه یزد به عنوان ناظر

– آقای مهندس نور محمد زاده از دانشگاه یزد به عنوان ناظر

پس از پخش برگه های رای که به تایید نماینده ی محترم وزارت علوم رسیده بود حاضران آرا خود را اعلام و پس از جمع آوری و شمارش آرا افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس و اعضای علی البدل انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران انتخاب شدند : (به ترتیب اخذ آرا)

۱٫ آقای دکتر محسن فیضی از دانشگاه علم و صنعت ایران

۲٫ آقای دکتر فرهنگ مظفر از دانشگاه هنر اصفهان

۳٫ آقای دکتر مصطفی بهزادفر از دانشگاه علم و صنعت ایران

۴٫ آقای دکتر داراب دیبا از دانشگاه تهران

۵٫ آقای دکتر حمید ماجدی از دانشگاه آزاد

۶٫ آقای دکتر عباسعلی ایزدی از دانشگاه هنر تهران

۷٫ آقای دکتر محمد اولیا از دانشگاه یزد

– آقای دکتر اسماعیل شیعه از دانشگاه علم و صنعت ایران عضو علی البدل

– آقای مهندس عبدالحمید نقره کار دانشگاه علم و صنعت ایران عضو علی البدل

– آقای مهندس مسعو بدخشان از بخش خصوصی عضو علی البدل

و

– خانم دکتر مهدیزاده سراج به عنوان بازرس

– آقای دکتر مهران علی الحسابی به عنوان بازرس علی البدل

در این مجمع روزنامه رسمی انجمن روزنامه همشهری و حق عضویت اعضا مبلغ بیست هزار تومان برای هر سال با رای حاضران به تصویب رسید و جلسه با اعلام نتایج و پذیرایی از حاضران پایان یافت .

علاقه مندان همچنان می توانند با ارسال تقاضای عضویت خود به شماره نمابر ۷۷۲۴۰۴۶۸ در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشند به عضویت انجمن بپیوندند.

کارشناس انجمن: مهندس پردیس بهمنی

این بخش را نیز چک کنید

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

براساس آگهی روزنامه مورخ چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ جلسه مجمع عمومی عادی انجمن معماری و شهرسازی ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *