نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۴ ، بهار و تابستان ۹۱

• فهرست 

• استخراج معیارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بینایی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری . محمد رضا پور جعفر،مریم علوی با المعنی

• ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو(پیشنهاد طراحی بر مبنای رو یکردهای سه گانه اکولوژیکی،زیبایی شناختی و اجتماعی) دکتر مهدی خاک زند ،مهندس شیرین هلالی

• بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری.دکتر مجتبی رفیعیان،دکتر علی اکبر تقوایی ،مهندس مسعود خادمی،مهندس روجا علی پور

• خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری. دکتر سید عبدالهادی دانشپور، مریم روستا

• سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیریسیستم اطلاعات مکانی( GIS ) و چیدمان فضا. دکترمصطفی عباس زادگان، عباس آذری

• تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید نمونه موردی:خانه های بافت قدیم بوشهر. دکتر مهران علی الحسابی،دکتر سید باقر حسینی،مهندس فاطمه نسبی

• طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط . راضیه رضا زاده،سارا میرحیدر

• بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی. دکتر علی یاران، مهندس حامد محمدی خوش بین

• Abstracts

 

 

این بخش را نیز چک کنید

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *