نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۵ ، بهار و تابستان ۹۲

فهرست

رویکرد پایداری در طراحی اشیای کهن ایران نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی تا پنجم هجری ، پردیس بهمنی

ارزیابی مؤلفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی اولویت بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان) ، دکتر محمود محمدی، مهندس یونس چنگلوایی

ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری . دکتر کیومرث حبیبی

ارائه مدلی برای تبیین پارامترهای تاثیرگذار در معنای مکان در محیطهای آموزشی نمونه موردی: مقایسه معنای مکان در دانشکده معماری و غیر معماری مهندس علی اکبر حیدری ،دکتر سید عباس یزدانفر ، مهندس نازگل بهدادفر

بررسی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان). دکتر علی سلطانی،مهندس سمانه شریعتی

تاثیر بکارگیری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته معماری. دکتر سارا سلیمانی

تعیین شاخ صهای موثر در خلق مکانهای امن پیاد همدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران). مهندس سپیده سیف الهی فخر،مهندس تایماز لاریمیان، دکتر امیر محمد معززی مهر طهران

طراحی تعاملات، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول وخدمات. دکتر ناصر کلینی ممقانی ، دکتر حسن صادقی نائینی ، زهره اریسیان

بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری . دکتر کریم مردمی ، مهندس سیما ابراهیمی

حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری . دکتر علی نمازیان، مهندس فاطمه قارونی

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار. سید علیرضا نوفل، مهندس پارین کلبادی

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران . دکتر رزا وکیلی نژاد ،دکتر فاطمه مهدیزاده سراج،دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی

Abstract

 

 

این بخش را نیز چک کنید

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *