نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۹، بهار و تابستان ۹۴

تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور “ستون” ، به عنوان عنصر دارای معنا در اندیشه معماران ژاپن . (میثم معصومی)

تاثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی، مطالعه موردی : خانه زینت الملک شیراز .(علی عطروش ،ریما فیاض)

بررسی عملکرد بازشوهای دو پوسته در ساختمانهای سنتی نواحی سردسیری ایران .نمونه موردی :خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبریز (مسعود رسولی لارمایی، یاسر شهبازی)

ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان. نمونه موردی :خیابانهای چلیپایی هسته مرکزی شهر سنندج(نینا توشیح،کیومرث حبیبی)

سنجش و ارزیابی تاثیرات ایجاد ابر پروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre .(مجتبی رفیعیان ،سمیه پهلوان)

ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند.(سارا رشتچیان ،عطیه غلامپور ،آزاده رزاق شعار، آنا باطبی،محبوبه سادات علوی،حسن صادقی نائینی)

راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران.(هاشم هاشم نژاد،محسن فیضی، محمد رضایی)

فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز (سمیرا مجیدی ، غلامحسین معماریان)

بازخوانی و تبیین معنی و هویت مکانی (دکتر مهران علی الحسابی ، نسیبه چرب گو)

این بخش را نیز چک کنید

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *