انتشار شماره ۱۶ پائیز و زمستان ۱۳۹۷ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱۶ دوره ۹، پائیز و زمستان ۱۳۹۷ منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

۱٫ کاربرد تکنیک چیدمان فضا برای مقایسه تطبیقی میان ساختار فضایی بافت‌های تاریخی و توسعه‌های جدید شهری (نمونه پژوهش: بافت تاریخی و شهرک فرهنگیان گرگان)

محمدعلی طبرسا؛ رضا پاسیان خمری؛ سید محسن حسینی فوجردی


۲٫ تأثیر عوامل بلندمرتبه بر ارتقاء فرهنگ سکونتگاهی شهر شیراز با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف

هادی کشمیری؛ مهدی توکلی کازرونی


۳٫ بازشناسی تقابل‌های دوگانه‌ی فضایِ شهریِ جنسیتی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی – تحلیلی بر فضای عمومی در محلات سنتی

مریم محمدی


۴٫ تحلیل مؤلفه‌های «تصویر ذهنی ارزیابانه» شهروندان از دروازه قرآن شیراز و بافت پیرامون آن

علی اسدپور؛ هادی نیکونام نظامی؛ علیرضا امیدیان نیا


۵٫ کاربست رویکرد ایرانی اسلامی در فرآیند تحلیل و ارتقا کیفیت نماهای شهری

علیرضا صادقی؛ الهه سادات موسوی سروینه باغی؛ زهرا خدائی


۶٫ بررسی حس تعلق به مکان در بناهای مذهبی-تاریخی در راستای افزایش تعامل ساکنین محله با بنا (نمونه موردی: مسجد جامع اصفهان)

نسیم السادات نکویی زهرایی؛ کورش مومنی؛ کورش عطاریان


۷٫ سنجش کیفیت محیطیِ سیستم مکان – رفتار تعاملی در اندام‌های گذارِ محیط‌های یادگیری کودکان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی محدوده شمال شرق تهران)

مهسا دلشاد سیاهکلی؛ محمد رضا بمانیان؛ محمد جواد مهدوی نژاد


۸٫ پژوهش کاربرمحور در آتلیه معماری: تجربه کارگاه طراحی ارشد براساس الگوهای رفتار ـ محیط بومی

سجاد دامیار؛ مسعود ناری قمی


۹٫ نقش خوانایی فضای باز بر ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)

قاسم مطلبی؛ اسماعیل ضرغامی؛ پوریا سعادتی وقار


۱۰٫ ‌بهینه‌سازی فرم ستون‌های خرپایی با الهام از ساختار مارپیچ در استخوان

زهرا ثابت قدم؛ بابک عالمی؛ امیر حسین صادقپور؛ علیرضا پاچناری


۱۱٫ تألیف راهنمای طراحی ساخت کالبد بازار، هم‌ساخت با الگوهای رفتار خرید و فروش کنشگران آن (نمونۀ موردی: ساخت کالبد بازار اعراب شهر اهواز)

حسین نورمحمدزاد؛ ثریا مکی نیری


۱۲٫ بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت بسته‌بندی صنایع دستی ایران (مطالعه موردی: صنایع دستی اصفهان)

سوسن سامانی فر؛ رضا افهمی؛ سید مسلم هاشمی


۱۳٫ تبیین زمینه‌ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه‌ریزی شهری

ثمینه انصاری؛ پروین پرتوی


این بخش را نیز چک کنید

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *