انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۳، بهار و تابستان ۱۴۰۱

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۳، بهار و تابستان ۱۴۰۱ منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

کاربست روش لینکوگرافی به منظورتحلیل تعاملات استاد-دانشجوی مبتدی درکارگاه طراحی معماری پایه (دریافت مقاله)

شیما مهراد، امید دژدار، غلامرضا طلیسچی

بهینهسازی نظام فضایی در طراحی پلان معماری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات (دریافت مقاله)

مریم صادقیان، اکرم حسینی

پیشنهادِ روش تهیه پالت رنگی مکان، رویکردی جهت حفاظت منظر شهری تاریخی(HUL)؛ مورد پژوهی: محله جلفا در اصفهان (دریافت مقاله)

بهاره تدین، محمود قلعه نویی، رضا ابویی

شناسایی مؤلفههای معنای نماهای آپارتمانهای مسکونی از دیدگاه شهروندان؛ مطالعه موردی: آپارتمانهای شهر اردبیل (دریافت مقاله)

معصومه عالم‌راثی، قاسم مطلبی، منوچهر فروتن، سارا جلالیان

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانهای معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دریافت مقاله)

علی پوراحمد قلعه جوق، فرزین حق‌پرست، محمد تقی پیربابایی

تبیین راهبردهای داوری طرحهای معماری و نقش آن در فرایند یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله)

مائده میاحی، سعید میرریاحی، محمد ابراهیم مظهری، یداله مهرعلیزاده

چارچوب بازآفرینی بافتهای تاریخی با رویکرد فرهنگ مبنا جهت تحققبخشی توسعه گردشگری پایدار؛ نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه (دریافت مقاله)

کیومرث حبیبی، کیومرث ایراندوست، احمد شیخ احمدی

تبیین مفاهیم کلیدی شهر اسلامی در تفکر مدینه فاضله فارابی (دریافت مقاله)

مرضیه الزهرا نصیرپور، محمد نقی‌زاده، زهرا سادات سعیده زرآبادی

تحلیلی بر تاثیر فعالیتهای اقتصادی معاصر بر سازمانفضایی بازار بزرگ تبریز (دریافت مقاله)

رحمت محمدزاده، ناهیده رضائی

تحلیلی بر چگونگی بیان معنا در معماری پستمدرن از دریچهی زبانشناسی (مقایسه‌ی تطبیقی کاربرد فنون بلاغی در زبان و معماری پست‌مدرن) (دریافت مقاله)

زهرا احمدی، حسن ذوالفقارزاده

ارزیابی نظام اتصال انسان و طبیعت در سیستم واقعیت مجازی با هدف ارائه و بازتاب مدلی در کالبد معماری (دریافت مقاله)

سید علی سجادی زاویه، رعنا نیلی

تأثیر سطوح عوامل معنایی روش زندگی بر انتظام محیطهای مسکونی با استناد به موردپژوهی محیط مسکونی روستایی (دریافت مقاله)

محسن افشاری

پارک باستانشناسی، الگوی مناسب حفاظت و توسعه پایدار محوطههای تاریخی؛ ضرورتها و مولفهها (دریافت مقاله)

محمدحسن خادم‌زاده، حمیده چوبک، رویا خرمی

ارزیابی جایگاه آموزشهای دانشگاهی در حوزه معماری پایدار؛ نمونه موردی: ساختمان‌های مسکونی شهر تهران‌ (دریافت مقاله)

پیمان پیله‌چی‌ها، معصومه کاظمی

بررسی عملکرد اقلیمی دودکشهای خورشیدی برای خانههای اهواز در اتاقهای آفتابگیر جنوبی (دریافت مقاله)

امید رهایی، زینب پورسیاحی

شناسایی و ارزیابی اثر مولفههای محیطی- فردی- اجتماعی بر ادراک حرارتی جهت بهبود وضعیت در فضای اداری (دریافت مقاله)

بهار بنازاده، شاهین حیدری، حبیب هادیان‌فرد

بهینهیابی انرژی گنبدهای آب انبارها؛ نمونه موردی: گنبدهای شهر قزوین (دریافت مقاله)

توحید شیری، محمد دیده‌بان، محسن تابان

اثر آموزشِ بازیوار بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان معماری و نقش آن در فرایند یادگیریِ طراحی (دریافت مقاله)

مژگان رئوف رحیمی، شادی عزیزی، مهرداد جاویدی نژاد، امیر صادقی

تحلیلی تبیینی درباره عوامل مؤثر بر شکلگیری ریخت شهری در یک بافت خودانگیخته (نمونه موردی: محله زیادلو، گرگان) (دریافت مقاله)

عماد آقاجان‌بیگلو، محمود محمدی، بهادر زمانی

تاثیرتکنولوژی واقعیت مجازی (VR) برنتایج پذیرش بام سبز درساختمانهای مسکونی (مطالعه موردی: قائمشهر) (دریافت مقاله)

الهام شکری‌نیا عمرانی، راحله رستمی

رویکرد سنتی حفاظت معماری در مشرق زمین (دریافت مقاله)

محمد مهدی هوشیاری، بهنام پدرام، علی زمانی‌فرد

بازشناسی الگوهای بومی بافت کهن و شناخت فاکتورهای تشکیل دهنده آن در مجموعه‏های ‏مسکونی؛ نمونه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله)

شاهرخ عبدالهی ملایی، علی جوان فروزنده

گونهشناسی مدارس سنتی ایران براساس جغرافیای تاریخی (مطالعه موردی: مدارس جغرافیای تاریخی خراسان و اصفهان) (دریافت مقاله)

فاطمه میرزایی خلیل آبادی، حجت گلچین

گسترش تحلیل پارامتریک بر روی نظریه ماتریس برنامهدهی معماری ویلیام ام پنا با استناد به نظریه گرافها (دریافت مقاله)

علی ضیایی، حامدمضطرزاده، خسرو موحد

 

فایل کلی مقالات این شماره

این بخش را نیز چک کنید

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

براساس آگهی روزنامه مورخ چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ جلسه مجمع عمومی عادی انجمن معماری و شهرسازی ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *