آرشیو کلیدواژه ها: هیات مدیره

برگزاری هفتمین جلسه هیات مدیره

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران هفتمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، همزمان چهارشنبه ۱۹/۰۳/۸۹ در دانشکده معماری برگزار شد …

ادامه مطلب »

برگزاری پنجمین جلسه هیات مدیره

   بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران چهارمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، چهارشنبه ۲۹/۰۷/۸۸ در دانشکده معماری برگزار شد …

ادامه مطلب »

برگزاری دومین جلسه هیات مدیره

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران بنا به تصمیم هیات مدیره محترم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در اولین جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۸۸ مبنی بر تشکیل جلسه در اولین چهارشنبه هر ماه …

ادامه مطلب »

برگزاری چهارمین جلسه هیات مدیره

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران پس از پایان تعطیلات تابستانی اعضای محترم هیات علمی و با شروع سال جدید تحصیلی ، چهارمین جلسه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با دعوت قبلی از اعضای هیات مدیره و بازرس ، چهارشنبه ۲۹/۰۷/۸۸ در …

ادامه مطلب »

برگزاری سومین جلسه هیات مدیره

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری سومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران بنا به تصمیم هیات مدیره محترم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در اولین جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۸۸ مبنی بر تشکیل جلسه در اولین چهارشنبه هر ماه …

ادامه مطلب »

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در پی مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران که روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۸۷ در آمفی تاتر شهید مداح دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم …

ادامه مطلب »