نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۳ ،پاییز و زمستان ۹۰

۱-مقدمه ای بر مفهوم و انواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب

۲-پیش در آمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری

۳-مبانی اجتماعی – فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیه اسلامی

۴-نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری

۵-ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده ی مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان

۶-بکارگیری روش تصمیم گیری VIKORبا رویکرد فازی

۷-طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی

۸-جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری

۹-حاملین توسعه و احیاء از احیاء آمرانه تا بازسازی

این بخش را نیز چک کنید

انتشار شماره ۱، دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۱ دوره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *